fbpx

TIETOJA MYYJÄLLE

Kiinteistönvälitystoimiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomio esim. liikkeen henkilökunnan kokemukseen, pätevyyteen, käytettävissä oleviin markkinakanaviin, toimintatapoihin ja maineeseen. Lähes jokaisella meillä Kiinteistömeklareiden välittäjillä on Laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) pätevyys ja tuhansia toteutettuja asunto- ja kiinteistökauppoja Vaasassa ympäristöineen. Löytääksesi itsellesi sopivimman kodinvälittäjän, kannattaa käydä eri välittäjien asuntoesittelyissä ja vertailla toimintatapoja ennen kuin valitset, kuka saa Sinun kotisi myytäväkseen. Esittelyissä pääset käytännössä tutustumaan toimintatapoihimme. Sinun kotisi ansaitsee ehdottomasti ammattitaitoisen ja innostuneen kiinteistönvälittäjän.
Pyydä meidät maksuttomalle arviokäynnille!

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN ARVIOKÄYNTI

Arvioitavan kohteen käyvän hintapyynnön määrittäminen ei ole helppoa, vaikka myynnissä olevien vastaavien kohteiden hintapyynnöt ovat helposti vertailtavissa internetissä.  Myytävän kohteen hintaan vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin paljon. Täytyy olla omakohtaista kokemusta vastaavista kaupoista, kauppahintatilastot käytettävissä ja tuntea todellinen markkinatilanne. Me valmistaudumme arviokäyntiin etukäteen kohteesta saamiemme ennakkotietojen perusteella. Käymme kohteen omistajan kanssa kaikki arvoon vaikuttavat seikat yhdessä läpi ja annamme näkemyksemme kohteen arvosta. Arviokäynnin yhteydessä tehty arvio on ilmainen eikä velvoita sopimuksen tekoon. Teemme Sinulle samalla myös tarjouksen välitystehtävästä. Usein molemminpuolinen luottamus syntyy ja tilaisuus johtaa heti toimeksiantosopimukseen.

TOIMEKSIANTOSOPIMUS

Välitystehtävän toimeksiantosopimus myyjän ja välittäjän välille täytyy lainkin mukaan tehdä aina kirjallisena kahtena kappaleena. Luonteva paikka sopimuksen tekemiseen on arviokohde. Käydään läpi mm. kohteeseen kuuluva varustus ja toisaalta mitä olet aikonut viedä mukanasi. Myös mahdolliset kohteeseen liittyvät puutteet ja virheet täytyy myyjän kertoa ja ne kirjataan. Aina sovitaan kohteen hintapyyntö, sopimuksen voimassaoloaika ja välityspalkkio. Sopimuksen teon yhteydessä myyjä luovuttaa hallussaan olevia piirustuksia ja asiakirjoja välittäjän käyttöön. Toisaalta välityssopimus oikeuttaa ja velvoittaa välittäjän hankkimaan tarvittavia asiakirjoja, esim. isännöitsijäntodistuksen.

KUNTOKARTOITUS TAI KOSTEUSMITTAUS

Omakotitaloissa tehdään kuntokartoituksia ja näitä suppeampia kosteusmittauksia tehdään osakehuoneistoissa. Osakekaupassa taloyhtiö vastaa mm. rakenteista, ja niiden mahdolliset virheet käyvät ilmi isännöitsijäntodistuksen liitteistä. Kiinteistössä myyjä vastaa kiinteistöstä kokonaisuudessaan, joten niille tehdään lähes kaiken kattava kartoitus. Nämä voidaan tehdä joko ennen kohteen markkinoinnin aloitusta tai vasta hyväksytyn ostotarjouksen edellyttämänä. Koska myyjä yleensä maksaa kartoituksen, niin hän päättää järjestyksen ja tekijän. Meillä on kontakteja eri kartoittajiin, joten voit kysyä meiltä yhteystietoja ja voimme toki hoitaa myös käytännön järjestelyt kartoitukseen liittyen.

Kun kartoitus on yhtenä myyntiasiakirjana, niin ostajan on helpompi laskea mahdollisten vikojen ja puutteiden aiheuttamat tulevat kustannukset. Samoin myyjä ja välittäjäkin tietävät mitä myydään.

Toinen vaihtoehto kartoituksen ajankohdalle on tehdä se vasta siinä vaiheessa, kun ostajaehdokas on löytynyt. Tällöin kartoitus tehdään riittävän ajoissa ennen kaupantekoa, jotta sekä ostaja että myyjä ehtivät tutustua kartoituksesta laadittuun raporttiin.

MARKKINAKANAVAT

Kiinteistömeklareilla kohteesi saa maksimaalisen näkyvyyden. Meillä on näyttävät omat kotisivut, joissa olemme mm. satsanneet kohteiden upeaan esillepanoon. Tätä tukevat tietenkin laadukkaat, ammattikuvaajan ottaman kohdekuvat.
Tämän lisäksi kohde on esillä valtakunnallisissa etuovi.com- ja oikotie.fi -palveluissa.
Toimistomme keskeinen sijainti Hietasaarenkatu 18:ssä vain korttelin päässä torilta ja toimiston isot näyteikkunat mahdollistavat näyttävät ikkunaesittelyt. Kaikki kohteemme ovat nähtävissä valaistuissa ikkunatauluissa. Kiinteistömeklareiden välittäjät käyttävät tietysti myös hyväkseen asiakasrekisteriään ostajan löytymiseksi.

KOHTEEN ESITTELY

Esittelykäytännöstä sovimme tapauskohtaisesti myyjän kanssa. Yleensä nopein ja tehokkain esittelytapa on yleisesittely. Yleisesittelyn kesto on useimmiten puoli tuntia ja esittelyt pidetään useimmiten lauantaisin tai sunnuntaisin, mutta kesäaikaan myös arki-iltaisin. Mikäli myytävässä kohteessa asutaan, niin yleisesittely on ehdottomasti suositeltavin. Kun kohteessa käy yhtä aikaa monta kiinnostunutta, niin se johtaa usein ostajien väliseen kilpailuun ja siten kauppaan.
Usein ison, arvokkaan tai erikoisen kohteen esittelyksi valitaan yksityisesittely. Tällöin kohteeseen varataan kullekin asiakkaalle oma aika. Yksityisesittely kannattaa tilata myös, kun haluaa tutustua kohteeseen lähemmin käytyään jo esimerkiksi yleisesittelyssä. Sekä myyjän että ostajan edun mukaista on riittävä tutustuminen kohteeseen ennen ostotarjouksen tekoa.
Me raportoimme Sinulle esittelystä pikimmiten.

KOHTEEN VALOKUVAAMINEN

Välityssopimuksen teon jälkeen kohde valokuvataan sisältä ja ulkoa. Sovimme Sinulle sopivan ajankohdan, jolloin valokuvaajamme voi saapua. Näin ehdit saada asuntosi parhaat puolet upeasti esille.  Annamme Sinulle mielellämme ohjeita valokuvaukseen valmistautumiseen.

Kalustoomme kuuluu myös drone (pieni kopteri), jolla saadaan näyttäviä ilmakuvia. Monesti on hyödyllistä kuvata hieman ympäristöäkin.

TARJOUSKÄYTÄNTÖ

Otamme ostotarjoukset hyvän välitystavan mukaisesti kirjallisina. Tarjouksessa on monta muutakin merkittävää seikkaa kuin hinta. Ostotarjouksen vakuudeksi kirjataan joko sopimussakko tai otetaan käsiraha. Käsirahan vastaanottaminen keskeyttää markkinoinnin kunnes ko. tarjous käsitelty. Ts. muita tarjouksia ei voida ottaa käsirahallisen tarjouksen päälle asuntokauppalain mukaan. Tarjouksessa määritellään mm. myös maksuaikataulu, kohteen vapautuminen, tarjouksen voimassaoloaika.
Käymme kanssasi kirjallisen ostotarjouksen läpi ja yritämme hienosäätää Sinun ja ostajan toiveita kohtaamaan ja saada siten aikaan tarjouksen hyväksynnän.
Kiinteistökaupassa ostotarjous on sitova vasta, kun kauppakirja tai esisopimus on allekirjoitettu myös kaupanvahvistajan läsnä ollessa.

KAUPANTEKO

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen on aika ryhtyä järjestelemään kaupantekotilaisuutta. Toimitamme kauppakirjaluonnoksen kaupan osapuolille nähtäväksi etukäteen.  Kuntokartoitus tai kosteusmittaus tehdään ennen kauppaa ostotarjouksen mukaisesti, ellei sitä oltu tehty jo etukäteen.

Usein kauppa tehdään kahdessa vaiheessa. Varsinkin silloin, jos kohde vapautuu ostajalle vasta myöhemmin. Tällöin varsinaisessa kaupanteossa maksetaan n. 10 % kauppahinnasta myyjälle ja loppukauppahinta vasta kohteen vapautumisen yhteydessä. Tästä kauppahinnan ensimmäisestä maksuerästä veloitamme välityspalkkiomme. Omistusoikeus jää vielä myyjälle, kunnes loppukauppahinta suoritetaan.

Mikäli kohde on vapaa, on luonnollista, että kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa. Poikkeuksena on esim. lunastuslauseke asuntoyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai kiinteistökaupassa esim. jokin viranomaislupa kaupan ehdoissa.

Järjestämme kaupanteon oman toimistomme rauhallisessa ja tilavassa neuvotteluhuoneessa. Voimme sopia tilaisuuden pidettäväksi myös jommankumman kaupan osapuolen pankissa. Kaupantekotilaisuudessa käymme yhdessä läpi kauppakirjan liitteineen ja osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan. Kauppahinnan ensimmäinen erä maksetaan kaupanteossa useimmiten pikasiirtona.

LOPPUKAUPPA

Jos on tehty kaksivaiheinen kauppa, sovitaan loppukaupan ajankohta yleensä kaupan kohteen vapautumisen yhteyteen. Kauppakirjassa on sovittu takaraja vapautumiselle. Jos kohteen vapautuminen viivästyy myyjästä riippuvasta syystä, on myyjä velvollinen korvaamaan ostajalle kauppakirjassa sovitun viivästyssakon määrän kultakin alkavalta viivästysviikolta.

Loppukaupanteossa maksetaan loput kauppahinnasta ja myyjä luovuttaa osakekirjan tai kiinteistön ollessa kaupan kohteena mahdolliset panttikirjat, jotka ovat sähköisessä muodossa. Useimmiten ostaja saa tässä tilaisuudessa myös asunnon avaimet haltuunsa.

Loppukauppa sovitaan usein joko ostajan tai myyjän pankkiin rahaliikenteen helpottumiseksi. Me hoidamme käytännön järjestelyt.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin, joita Sinulle kenties heräsi, tätä lukiessasi.

Yhteydenottolomake

  • Hidden
  • Tietosuojaseloste

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.