Köparens guide

Söka bostad

Nuförtiden är det enkelt att söka bostad. Du hittar våra försäljningsobjekt på våra imponerande hemsidor och därtill på de populära portalerna www.jokakoti.fi och www.etuovi.com. Dessutom annonserar vi våra objekt med fina fotografier i Vasa Bostadsbladet. Vi rekommenderar naturligtvis att du bekantar dig nogrannt med bostaden genom att komma på en visning.

Lånelöfte från banken

Om du vill finansiera bostadsköpet med ett bostadslån, gör du klokt i att besöka din bank och diskutera detta redan i ett tidigt skede. Du kommer att spara din egen tid, då du på förhand vet i vilken prisklass bostaden får vara. Nu har du även goda förutsättningar för att ge ett anbud genast då du har hittat en lämplig bostad. Med din egen bank kan du även diskutera om din nuvarande bostad skall säljas före eller efter att du har hittat den nya bostaden.

Bostadsvisningar

Största delen av våra försäljningsobjekt förevisas genom allmänna visningar, men du kan även boka en privat visning ifall den allmänna visningstiden av någon orsak inte passar dig. Visningstiderna hittar du på vår hemsida samt på www.jokakoti.fi och www.etuovi.com samt i Vasa Bostadsbladet.

 

Köpeanbud

Du har hittat din dröm-bostad!  Nu skall du tillsammans med din mäklare fylla i en skriftlig anbudsblankett. I blanketten fyller vi i köpesumman, betalningstidtabellen, önskad tidpunkt för övergång av besittningsrätt o.s.v. Vi för vidare anbudet till säljaren så snart som möjligt.Bostadens säljare har möjlighet att godkänna ditt anbud inom anbudets giltighetstid, ge ett motanbud, eller förkasta anbudet. Säljarens motanbud betyder i praktiken, att ditt anbud inte mera binder dig. Som garanti för anbudet använder vi oss antingen av ett avtalsvite eller av handpenning. Ett köpeanbud på en fastighet blir slutligen giltigt först efter att köpeanbudet eller köpebrevet är bestyrkt av ett offentligt köpevittne. Ibland kan det uppstå en tävlingssituation mellan köpare gällande en bostad. I den situationen finns det flera tillvägagångssätt. Vi informerar hela tiden de kunder som har gett anbud. Mäklaren har rätt att berätta vilket anbud den andra kunden har gett. Vilket anbud som har getts först, har ingen betydelse, om inte detta uttryckligen är säljarens önskan. Det är även möjligt att det högsta anbudet inte vinner – övriga villkor spelar även stor roll för säljaren. I vilket fall som helst, så är det säljaren som självständigt väljer att godkänna det anbud som passar honom/ henne bäst.

Affären

När anbudet är godkänt, börjar bostadsaffärens förberedelser. Om inte fuktgranskningen (aktielägenheter) eller konditionsgranskningen (egnahemshus) är gjord, görs den före affären med köparen medverkande.  Före affären sänder vi ett utkast till köpebrev åt båda parterna som då kan bekanta sig med köpebrevet i lugn och ro. Affärerna görs ofta i två skeden – i synnerhet om bostaden blir ledig först i ett senare skede. I första skedet betalas tex. 10 % av köpesumman och slutköpesumman betalas då bostaden blir ledig. Äganderätten förblir hos säljaren tills köparen har betalat hela köpesumman. Ifall bostaden är ledig genast, betalas oftast köpesumman i sin helhet vid köpetillfället. Undantag görs ifall tex. en inlösningsklausul finns i bostadsbolagets bolagsordning. Kiinteistömeklarit ordnar köpetillfället på sitt eget kontor i det lugna och rymliga konferensrummet. Vi kan även ordna köpetillfället hos köparens eller säljarens bank om så önskas. Vid köpetillfället går vi igenom köpebrevet och dess bilagor. Båda parter skriver under fyra exemplar av köpebrevet. Köpesummans första del betalas oftast med en check eller ibland med ett bankgiro.

Slutaffären

Om affären görs i två delar, så kommer man oftast överens om att göra slutaffären vid samma tidpunkt som bostaden blir ledig. I köpebrevet bestäms när bostaden senast skall vara ledig. Om bostaden inte blir ledig inom utsatt tid pga säljaren, blir säljaren skyldig att betala en förseningsavgift åt köparen för varje påbörjad föreningsvecka. Vid slutaffären betalas resten av köpesumman och säljaren överlåter aktiebrevet eller vid en fastighetsaffär, eventuella pantbrev. Oftast får även köparen bostadens nycklar vid detta tillfälle. Slutaffären görs oftast i köparens eller säljarens bank för att underlätta transaktionen. Vi sköter om de praktiska arrangemangen och kommer överens om tiderna.

Välkommen att bli betjänad!