Bostadsplacering

Kontakt

Bostadsplacering

  • bostadsplacering är välplanerat och mycket förnuftigt investerande med låg risk
  • en liten lägenhet i gott skick, med bra läge (i Vasa Centrum- Brändö) står aldrig tom
  • årsavkastningen i Vasa är 5-7% - hyrorna sjunker inte
  • därtill stiger värdet varje år lika mycket som årsavkastningen
  • hyresgästen betalar småningom hela ditt bostadslån
  • tilläggsinfo om bostadsplacering tex. på www.vuokranantajat.fi
  • köp det rätta objektet = uppdragsavtal om köp till Kiinteistömeklarit
  • om du blev intresserad – lämna dina kontaktuppgifter